GRATIS inngang på festivaldagen!

19. - 20. - 21. - 22. AUGUST 2021

Velkomen til Tomatfestivalen 2021!

 

TOMATFESTIVALEN UTSETT TIL 2021

Styret i Tomatfestivalen gler seg til Tomatfestivalen 2021, som blir arrangert 19. til 22. august. Det betyr at festivalen for 2020 blir flytta eitt år, grunna koronasituasjonen. – Med dei restriksjonane som ligg føre, kan me ikkje arrangera ein festival i 2020 etter vanleg norm. Nå startar arbeidet med å få til ein flott og minneverdig festival i 2021, seier styreleiar Arne Bergøy i Tomatfestivalen.

 

Tomatfestivalen sjølv kjem ikkje til å arrangera eigne mindre arrangement i august, sjølv om styresmaktene eventuelt skulle tillata det. – Men, festivalen vil heia på alle gode initiativ frå enkeltaktørar som vil skapa gode opplevingar i øyriket vårt, både mindre arrangement og eventuelt digitale tiltak, fortel Bergøy.