FAGDAG

Tomatfestivalens Fagdag

Hello world
Hello world

Fagdag


I år har tomattfestivalen hatt som mål å skape ein fagkonferanse som har eit breiare innhold enn tidlegare.

Målet er å gjera fagdagen enda meir interessant for alle som driv, eller har interesse innan matproduksjon i regionen.

I vårt lokalområde er me i norgestoppen på melk, kjøtt, egg og tomat. I tillegg har me ei laksenæring som er verdensledane.

Me har lukkas å få tak i føredragsholderar fra øverste hylle.SJÅ PROGRAM

15. august

Kl. 11:30-16:00

595,-

Utsyn Misjonssenter

FOREDRAG, PANELDEBATT OG NETTVERKING

Praktisk informasjon

Konferansen arrangerast på Utsyn Misjonssenter


Utsynvegen 22

4160 Finnøy

Takk til sponsor av Tomatkonferansen

Program

  11:30

   12:15

    12:20

     12:45

      13:10

       13:35

        14:00

         14:30

          14:55

           15:20

            15:45

             Registrering og lunsj på Utsyn Misjonssenter

              Opning og velkommen

              Jon Olav Runestad, Leiar av programkomiteen

               Kva kreves av fremtidsbonden og kor går landbrukspolitikken
               Landbruks- og matminsiter, Geir Pollestad

                Matfylket Rogaland; fortrinn,muligheter og utfordringer for bonden?

                Landbruksdirektør i Rogaland, Monica Dahlmo

                 Korleis Optimalisere samarbeidet  med bonden med tanke på ferskhet for kjøtt og bærekraft i alle ledd.

                 Einar Gundersen, Kategoridirektør i Meny

                  Norge som leverandør av elektrisk kraft i eit europeisk marked

                  Sindre Ims, adm. dir. i Lyse Produksjon

                   PAUSE

                    Laksenæringa i eit framtidsperspektiv 

                    Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland

                     Tomatproduksjonen sine framtidsmuligheiter og framtidas utfordringer i eit landbrukspolitisk næring

                     Ola Sunde, Kulturansvarlig for Tomat i Gartnerhallen

                      Nettverk og sirkulærøkonomi; Kva type støtte og finansieringformer finnes?

                      ´Hans Kristian Torske, Inovasjon Norge
                       Konferanseslutt