TOMATLIV

TOMATLIV

Korleis blir ein tomat til ein tomat?

Kva vil det seia å vera tomatgartnar?

Er du klar over alt arbeidet som følgjer med i løpet av eit år?


Møt fleire av tomatgartnarane i Ryfylke, og bli kjent med kva eit liv med tomatar inneber. Me trur du lærer ein del også!

Saman med Tomatgartnarane ved Ryfylke Fellespakkeri og Vekst Miljø har Tomatfestivalen laga fleire rykande ferske tomatfilmar.

Halvard Bøe er vår dyktige fotograf.

Hovudfilmen «Frå frø til fest» ser du her:

Temafilmar frå Tomatliv ser du her: