TOMATOPPSKRIFTER

Her finn du gode tomatoppskrifter frå Opplysningskontoret for frukt og grønt! 

Tomat er sunt, året rundt! Og det er uttallige måtar ein kan nytta tomata på. På Opplysningskontoret for frukt og grønt sine nettsider, frukt.no, finn du mange gode oppskrifter. Her er link til nokon av dei!