GRATIS inngang på festivaldagen!

17. - 18. - 19. AUGUST 2018

Tomatfestivalen har sikra seg ny festivalsjef.

Silje Vignes Flesjå er ny i gamet, men tar med seg ein erfaren stab i Ryfylke Livsgnist for å utføra jobben.

 

- Det er både skummelt og grasat spennande å overta som koordinator for Tomatfestivalen. Heldigvis startar me ikkje på bar bakke, seier den nyutnemnde festivalsjefen Silje Vignes Flesjå.

 

For nå er det klart; Ryfylke Livsgnist kjem inn i festivalmanesjen igjen. Dei siste åra har Ryfylke Næringshage vore ansvarleg for gjennomføringa av den etter kvart så kjente festivalen i Finnøy. Nå er det duka for eit slags come-back med nypussa briller

. - Folk blir ikkje heilt kvitt meg. Heldigvis skal eg veksla mellom å vera i skuggen og på sida av Silje, fortel Tor Øyvind Skeiseid, som var festivalsjef dei første ti åra frå 2003 og til 2012. Nå blir han hovudansvarleg for marknads- og sponsorarbeidet.

 

- Me fordelar rollene internt i vår bedrift. Så alle seks tilsette får sine ansvarsområde innan program, sponsorar, utstillarar, logistikk, nettsider osv, forklarar Silje Vignes Flesjå. - Og så blir me sjølvsagt eit flott team i lag med dei aller viktigaste menneska, nemleg dugnadsfolket i både komité, Finnøy Idrettslag og andre trufaste slitarar, understrekar den nye festivalsjefen.

 

- Dette er ei løysing me er godt nøgde med. Styret har hatt ein god prosess når det gjeld korleis me skulle organisera neste års festival. Då Ryfylke Livsgnist viste interesse, gjekk me fleire, gode rundar saman med dei. Nå er avtalen på plass, og me gler oss til 2018, seier styreleiar i Tomatfestivalen, Oddvar Vignes.

 

Arbeidet med festivalen startar i januar

. - Dei tilsette ved Ryfylke Næringshage har gjort ein formidabel jobb med festivalen dei siste åra. Program, system og rutinar er tipp topp. Me skal vidareutvikla og fornya festivalen. Og så er det stas å få vera festivalsjef i eit jubileumsår. For i 2018 er det 90 år sidan tomatproduksjonen starta på Finnøy. Det skal sjølvsagt markerast, legg Silje Vignes Flesjå til.

 

For meir informasjon, ta kontakt med:

 

Silje Vignes Flesjå, festivalsjef 940 01 017 silje@ryfylkelivsgnist.no

Oddvar Vignes, styreleiar 986 62 631 oddvar@oyposten.no

Tor Øyvind Skeiseid, dagleg leiar Ryfylke Livsgnist 982 06 333 tor@ryfylkelivsgnist.

Livsgnist inn i Tomatfestivalen

KJ-Foto

SPONSORAR

Takk for støtta!

Bifftomat

Plommetomat

Cherrytomat

Blanda småtomater

Perletomat

Samarbeidspartnerar

v/ Geir Landa

Finnøy Idrettslag (FIL)