GRATIS inngang på festivaldagen!

15. - 16. - 17. - 18. AUGUST 2019

Takk for i år, og velkomen att i 2019!

 

Årets festival blei ein fest, sjølv om veret ikkje var på lag heile tida. Takk til alle som kom, og som bidrog på ulike vis!

Neste års festival blir arrangert 15.-18. august, med laurdag 17. august som den store festdagen i Judaberg sentrum.

Velkomen tilbake neste år!

 

 

 

Framleis livsgnist i Tomatfestivalen

 

Ryfylke Livsgnist held fram som ansvarleg koordinator for Tomatfestivalen dei neste åra.

 

Denne veka signerte styreleiar Oddvar Vignes i Tomatfestiavlen SA (t.h.) og dagleg leiar Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist AS ny kontrakt mellom partane.

– Silje Vignes Flesjå gjorde ein framifrå innsats som festivalsjef i år og vil vera det framover også. Me andre i Ryfylke Livsgnist jobbar tett i lag med Silje om gjennomføringa, med alt frå sponsorkontaktar, program og utstillarar, fortel Tor Øyvind Skeiseid. – Det var svært viktig å sikra kontinuitet for festivalen i åra som kjem. Styret var svært tilfreds med måten Ryfylke Livsgnist organiserte og gjennomførte arbeidet i år. Når både styret og Ryfylke Livsgnist var innstilte på forlenging av kontrakten, så var utgangspunktet for å bli samde godt, seier styreleiar Oddvar Vignes.

 

Ryfylke Livsgnist får hovudansvaret for festivalane både i 2019 og 2020. I tillegg ligg det inne ei mogleg forlenging for Tomatfestivalen både i 2021 og 2022.

Årets hovudgjest 2018:

OLE EINAR BJØRNDALEN

 

KJ-Foto