GRATIS inngang på festivaldagen!

18. - 19. - 20. AUGUST 2017

TRANSPORT TIL FESTIVALEN

FESTIVALBÅT OG RUTEBÅT

Festivalbåt til Judaberg 19. august!

L. Rødne & Søner går festivalbåt frå Stavanger, via Tau og øyane i Finnøy:

 

09.00 - Stavanger (Hurtigbåtterminalen)

09.20 - Tau

09.30 - Talgje

09.35 - Fogn

09.45 - Judaberg (nye ferjekaien)

10.00 - Halsnøy

10.05 - Eidsund

10.20 - Nord-Talgje

10.25 - Sjernarøy kai, Helgøy

10.40 - Judaberg (nye ferjekaien)

 

Det går hurtigbåt i rutetrafikk frå både Hjelmeland kommune og kaiane nordover i Ryfylke.

Ferje i Ryfylkebassenget går det og. Sjå www.kolumbus.no og www.norled.no for rutetider.

www.rodne.no/nyheter/tomatfestivalen-pa-finnoy

Retur båt etter festivalen:

Rødne - festivalbåt: Judaberg 16.30 - til Fogn, Talgje, Tau og Stavanger. (med festivalrabatt)

Rødne - rutebåt: Judaberg 17.25 - til Suldal og Sauda (ord. prisar)

Norled - rutebåt: Judaberg 17.30 - til øyane nord i Finnøy kommune (ord. prisar)

Rødne - rutebåt: Judaberg 18.10 - til Fogn, Talgje og Stavanger (ord. prisar)

Det er eigne festivalprisar på Rødne sin festivalbåt.

Med bil:

Velkomen gjennom Finnøytunnelen! Køyr av E39 og følg skilting til Finnøy.

 

Med eigen båt:

Båthamna v/ Fåholmen, 500 meter sør for Judaberg har merka mange ledige båtplassar.

Vertar frå Judaberg Båtforening vil vere der og vise dykk plass.

Kaiane og båthamna i Judaberg sentrum er opptekne til festivalarrangementet og

korttidsparkering/bunkring for kundar til Coop/Bygg-Mix.

 

Overnatting på Finnøy

 

Ryfylke Glamping - Sanse Helsegaard

TOMATGLAMPING - EI UNIK OPPLEVING med overnatting og opplegg for heile familien i glampingtelt på Sanse Helsegaard, Flesjå! For meir informasjon og booking:

www.ryfylkeglamping.no

 

Utsyn misjonssenter v/ Sissel Marie Bjerga

Vikekleiva 22

4160 Finnøy

Mobil: 95 22 63 55

E-post: utsynmisjonssenter@nlm.no

TRAFIKKREGULERING I HØVE TOMATFESTIVALEN

Torsdag 17. – søndag 20. august

 

P-PLASSAR STENGT:

STENGT TORSDAG 17. AUG KL.17.00 - LAURDAG 19. AUG KL. 20.00

P-plass nedanfor Sjukeheim

P-plass mellom Bethel og Sjukeheim

P-plass ved Ryfylke Næringshage

Nedre P-plass Finnøy Rådhus

 

STENGT FREDAG 18. AUG KL. 13.00 - SØNDAG 20. AUG KL. 20.00

P-plass Coop Extra / Bygg Mix, Judaberg gamle kai. P-plass SR-Bank.

 

RESERVERT COOP/BYGG MIX KUNDEPARKERING I FESTIVALHELGA:

Bak Coop Extra, innkøyring v/Finnøy Næringspark (Rygjabø) NB! IKKJE FESTIVALPARKERING!

Me oppmodar næringsdrivande og dei som treng drivstoff, til å kjøpa det dei treng på ByggMix innan fredag 18. august kl. 15.30.

 

FV. 519 STENGT LAURDAG 19. AUGUST

Laurdag 19. august kl. 09.00 – 17.30 blir Fylkesveg 519 stengt for all trafikk i Judaberg sentrum, mellom avkøyringa

Bethel/Rygjabø til Ryan Pizza/Ryfylke Næringshage.

Fv.519 til ny ferjekai på Judaberg, er open som normalt.

Omkøyring blir skilta gjennom Nådedalen.

 

FESTIVALPARKERING LAURDAG 19. AUGUST

Områda rundt Hagatoppen, Finnøy sentralskule, Fleirbrukshallen, Agromiljø og Finnøy Buss. Parkeringsvertar vil vise dykk plass.

Handikap-parkering: skilta plass v/ Finnøy Næringspark(Rygjabø), og v/Politi.

NB! Parkeringsplass ved ny ferjekai er reservert dei som reiser med båt til og frå Judaberg.

Gå eller sykle gjerne om du kan, og bur i nærområdet

 

RESERVERT UTSTILLARPARKERING, LAURDAG 19. AUGUST

Skilta. Øvre p-plass Finnøy Rådhus. Finnøy Næringspark. Parkeringsvertar vil vise dykk plass.

 

Takk for støtta!

Bifftomat

Plommetomat

Cherrytomat

Blanda småtomater

Perletomat

Samarbeidspartnerar

v/ Geir Landa

Finnøy Idrettslag (FIL)