TA SJANSEN

"TA SJANSEN" MED MOTOR FORUMLaurdag 20. august blir det stort Ta Sjansen-show på Judaberg


kl 16.00
Nye Hamnebassenget ved ferjekaienFleire sjølvlagde båtar skal konkurrere mot kvarandre!

Kven vinn?
Kan dei slå rekordhaldar Olaug Bollestad?


GLED DEG