Energiløypa

ENERGILØYPA


* Vinnaren vel kva for ein organisasjon som skal få 10.000 kr av Lyse.

Organisasjonen må vera registrert i Brønnøysundregisteret og halde til i Sør-Rogaland. Ekstra kjekt om organisasjonen rettar seg mot barn og unge. f.eks: Hjelpeorganisasjonar, idrettslag, ungdomslag etc...


Det blir også trekt ut andre kjekke preimar frå Lyse.

Laurdag 20. august kl. 10.00 - 16.00


Energiløypa - ei oppgåveløype der du kan lera meir om energi og delta i konkurransen om å vinna 

10 000 kr frå Lyse til ein valfri organiasjon eller lag*


Gratis å delta - alle barn får medalje!

2 løyper: Ein for familiar og ein for dei som treng ei utfordring

Løypestart ved familieområdet utanfor Ryfylke Næringshage ( sjå mellom nr. 2 og 3 på kartet)