GRATIS inngang på festivaldagen!

15. - 16. - 17. - 18. AUGUST 2019

UTSTILLARAR 


TOMATFESTIVALENVil DU vera utstillar på Tomatfestivalen, 17. august 2019?
Påmelding til neste års festival startar utpå vårparten. Det blir lagt ut informasjon her om korleis ein melder si interesse.NB: Det er laurdagen i festivalhelga som er dagen for utstillarstandar i Judaberg sentrum. Opprigging kan skje kvelden før, og nedrigging på ettermiddagen laurdagen.


Alle utstillarar må setja seg inn i utstillarreglementet for Tomatfestivalen.