GRATIS inngang på festivaldagen!

18. - 19. - 20. AUGUST 2017

KONTAKT OSS

Festivalkontor

Ryfylke Næringshage

Nedre Hauskeneset 3

4160 Finnøy

Tlf. 51 71 45 14 / 993 81 032

 

Strategisk leiing

Heidi Skifjell, Ryfylke Næringshage

fnhage@finnoy.com

Mob. 975 02 974

 

Koordinator

Oddrun Merete Reilstad Handeland

oddrun@finnoy.com

Mob. 993 81 032

 

Utstillaransvarleg

Elisabeth Hauge Nordbø

elisabeth@finnoy.com / utstillar@tomatfestivalen.no

Tlf 51 71 45 14

 

Matansvarleg

Per Øystein Sandvin

per-oystein@finnoy.com

Tlf 48 11 79 77

 

Styret

Styreleiar

Oddvar Vignes

oddvar.vignes@gmail.com

Mob 986 62 631

 

Komite

Jan Eivind Christensen - komitéleiar

Oddbjørg Måland

Bodil Nesvik

Helene Bø

Arild Flesjå

Ragnhild Valand

Ordin Mjølsnes

 

 

Takk for støtta!

Bifftomat

Plommetomat

Cherrytomat

Blanda småtomater

Perletomat

Samarbeidspartnerar

v/ Geir Landa

Finnøy Idrettslag (FIL)