GRATIS inngang på festivaldagen!

18. - 19. - 20. AUGUST 2017

 
 
 
 
 
 
 
E-post (Fyll inn e-postadresse)
Via post
 
 
Matutstillar i mattelt
Varesalg/ Informasjon/ Handverk/ Matsal utanfor mattelt
Landbruk
 
3x3 m2 (kr.2265) eksl. mva.+50%
3x6 m2 (kr.2940) eksl. mva.+50%
 
3x3 m2 (kr.1665 eksl. mva.)+50%
3x6 m2 (kr.2340 eksl. mva.)+50%
3x9 m2 (kr.3015 eksl. mva.)+50%
 
3x6 m2 (kr.2340 eksl. mva.)+50%
3x9 m2 (kr.3015 eksl. mva.)+50%
Egendefinert (Tomatfestivalen tar kontakt.) (kr.75Xm2+kr.990)+50%
 
Nei (Matutstillari mattelt har dette inkl. i prisen, -kryss her)
2 kW Pc/cd-spelar o.l. (kr.350 eksl. mva.)+50%
2-4 kW Kaffetrakter o.l. (kr.500 eksl. mva.)+50%
Over 4 kW Komfyrer o.l. (kr.750 eksl. mva.)+50%
 
Nei (Matutstillar i mattelt har dette inkl. i prisen - kryss her)
3x3 m2 (kr.2800 eksl. mva)+50%
3x6 m2 (kr.3800 eksl.mva.)+50%
3x9 m2 (kr.4800 eksl.mva.)+50%
 
2 bord og 2 stoler inkl. i prisen
3 bord (kr.100 eksl. mva.)+50%
4 bord (kr.200 eksl. mva.)+50%
Ønsker ikke bord og stoler.
 
Ja
Nei
 
 
 

Tomatfestivalen kan ikkje skaffe til veges innredningar, skap, spotlights, oppheng mm. Dette må utstillar sjølv ta med seg.

 

Alle som søker før fristen 30. mai, og som får innvilga plass, får tilsendt stadfesting innan 14. juni og faktura innan utgangen av juni. Ingen refusjon av standleige etter at standplass er bekrefta.

 

Kontakt oss på tlf.: 51 71 45 14

elisabeth@finnoy.com

 

Sjå og www.tomatfestivalen.no for info

 

Søknadsfrist utgått 31. mai. Seine søknader +50%

 

Påmelding for utstillerar.

Les godt gjennom informasjon og reglane under.

Fyll ut skjema, send inn.

* Obligatorisk og må fyllast ut.

 

Utstillarinformasjon og reglar for Tomatfestivalen 2017

 

1.Dei som er interessert i å delta på Tomatfestivalen 2017 sender utfylt søknadsskjema pr post eller e-post utstillar@tomatfestivalen.no. Eventuellt ved elektronisk påmeldingsskjema. Sjå vår heimeside: www.tomatfestivalen.no

 

2.Søknadsfrist er 31.. mai. Du kan søke om standplass etter dette, men då kostar standen 50% ekstra. Du får bekrefting om du har fått plass eller ikkje innan 14. juni. Faktura på standeleiga vert sendt innan utgangen av juni. Etter at plassen er bekrefta er påmeldinga bindande og standleiga vil verta innkrevd i sin heilhet. Unntak ved sjukdom (legeattest må framleggast)

 

3.For utstillarar som sel matvarer må salsinnretningar og vareutval vera godkjend av mattilsynet i bustadkommunen. Godkjenningsbevis skal takast med og visast ved eventuell inspeksjon. Klikk her for meir informasjon

 

4.Organisasjonar som ynskjer å selja lodd under festivalen, må halde seg oppdatert på gjeldande reglar som gjeld for loddsal. https://lottstift.no/nb/

 

5.Ved sal: Det er viktig, at de på førehand har gjort dykk kjendt med gjeldane reglar frå skatteetaten. Reglar for kontantsal, Reglar for personnallister, Regler for registrering i meravgiftsregisteret

 

6.Standsplass/serveringsplass skal være betjent når festen er åpen for publikum og skal ikkje demonterast før festen er avslutta kl.16.30. Utstillar har og ansvar for at den er ryddig og rein.

 

7.Arrangørane sørgjer for reinhald av innan- og utandørs publikumspassasjer. Reinhald av standsplass er utstillarane sitt ansvar. Det vert sett opp søppelspann på heile området.

 

8.Utstillarane må sjølv sørgje for å dekke nødvendige forsikringar. Patruljerande vakt i Festivalområdet frå fredag kl.22.00 til laurdag kl.07.00.

 

9.Når utstillingen er demontert skal standplass leverast rydda og fri for dekorasjonar, spiker, embalasje o.l. Utstillar er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje.

 

10.Alle utstillarar er bundet av dette reglementet. Arrangør avgjer med bindande verknad tvistar om forståing av reglementet. Alle bilar og tilhengerar må vera ute av festivalområdet mellom kl 9.30 og 16.45

 

11.All ferdsel på utstillingsområdet og tilgrensande areal skjer i samsvar med retningslinjer for trafikkregulering fastsett av arrangøren. Det kan berre parkerast på tilviste plasser.

 

12.Arrangøren tek undan rett til å avlyse festivalen eller deler av denne dersom det syner seg uråd å gjennomføre tilskipinga på grunn av t.d. force majeur, krig, terroråttak, brann, vasskade, eller ved større skader på bygningar eller tekniske skader på utstillingsområdet og enkeltstandar. Ved avlysing i samsvar med desse punkta i utstillingsreglane, skriv arrangøren frå seg ansvar overfor utstillarane som følgje av avlysinga. Tomatfestivalen er ikkje pliktig å betala attende leige som er betalt inn på førehand.

 

13. Velkommen til Tomatfestivalen 2017!

 

Takk for støtta!

Bifftomat

Plommetomat

Cherrytomat

Blanda småtomater

Perletomat

Samarbeidspartnerar

v/ Geir Landa

Finnøy Idrettslag (FIL)